Kredietomschrijving

Leningen aan een bedrijf waarbij het onderpand vaak niet in handen van het lenend bedrijf is maar van de DGA zelf. De lening wordt aangegaan om “working capital” te genereren of een aankoop te doen.

De bedoeling is deze lening af te lossen zodra een bankkrediet voorhanden is, door de verkoop van het onderpand of door de verkoop van andere beleggingen uit privé.

Bijvoorbeeld:

Een B.V. die een nieuwe productielijn wil starten maar nog over onvoldoende Cash Flow beschikt.

De lening wordt aangegaan waarbij een gedeelte van de vastgoedportefeuille van de DGA als onderpand dient.

Verkorte voorwaarden:

  • Omvang Vanaf €250k tot meerdere miljoenen.
  • Looptijd Tussen 6 en 24 maanden.
  • Vorm Zowel eerste als tweede hypotheek mogelijk.
  • Rentetarief Vanaf 0,75% per maand, afhankelijk van het onderpand en “Loan to value”.
  • Aflossing Aflossingsvrij gedurende de looptijd.

Provisies:

  • Afsluitprovisie: €650 + tot 2% over het opgenomen kredietbedrag.
  • Taxatiekosten worden afgedragen door de kredietnemer.
  • Juridische kosten worden afgedragen door de kredietnemer.