Krediet omschrijving

Leningen die als onderpand een verhuurde woning hebben en vaak worden afgesloten om een pand aan te kopen of het afkopen van de erfpacht. Ze hebben een looptijd tot 36 maanden.

Waarom een belegginsfinanciering met ons aangaan?

 1. U heeft geen leencapaciteit meer bij één of verschillende banken.
 2. “Timing” issues waardoor het makkelijker is met ons een lening aan te gaan dan met een bank.
 3. Om een “track record” tot stand te brengen.

Verkorte voorwaarden:

 • Omvang Vanaf €250k tot meerdere miljoenen.
 • Looptijd Tussen de 6 en 36 maanden.
 • Vorm Zowel eerste als tweede hypotheek mogelijk.
 • Rentetarief Vanaf 0,70% per maand, afhanklijk van het onderpand en “Loan to value”
 • Aflossing Aflossingsvrij gedurende de looptijd.

Provisies:

 • Afsluitprovisie: €650k + tot 2% over het opgenomen kredietbedrag,
 • Taxatiekosten worden gedragen door de kredietnemer.
 • Juridische kosten worden gedragen door de kredietnemer.