Krediet omschrijving

Leningen die worden gebruikt voor de aankoop van een gebouw om het te herontwikkelen.

Meestal is het een leegstaand huis/appartement waarbij lichte opknap en verbouwingswerkzaamheden gedaan dienen te worden.

Na de verbouwing wordt vaak het pand te koop aangeboden en de financiering afgelost.

Ook is het mogelijk dat na het opleveren van de bouwwerkzaamheden een tweede tranche van de lening kan worden aangevraagd.

Waarom een bouwfinanciering via ons?

  • Er is tijdsdruk aangezien de aankoop van het pand snel moet gebeuren.
  • U heeft geen “leencapaciteit” meer bij één of verschillende banken.

Verkorte voorwaarden:

  • Omvang Vanaf €250k tot meerdere miljoenen
  • Looptijd tussen 6 en 24 maanden.
  • Vorm Alleen eerste hypotheek mogelijk.
  • Rentetarief Vanaf 0,85% per maand, afhankelijk van het onderpand en “Loan to value”.
  • Aflossing Aflossingsvrij gedurende de looptijd.

Provisies:

  • Afsluitprovisie: €650 + tot 2% over het opgenomen kredietbedrag.
  • Taxatiekosten worden gedragen door de kredietnemer.
  • Juridische kosten worden gedragen door de kredietnemer.