Omschrijving financiering

Leningen of participaties in het eigen vermogen die worden gebruikt voor de aankoop van een perceel al dan niet met opstallen, ten behoeve van nieuwbouw of transformatie. Zowel commercieel en residentieel, behalve vakantiewoningen.

De financiering kan reeds worden verstrekt voordat de omgevingsvergunning is afgegeven.

Na de (her)ontwikkeling is er een duidelijke exit strategie: verkoop of herfinanciering door een andere (bancaire) partij.
Wij zullen nauw betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling (onderzoek bouwkosten, alternatieve aanwendbaarheid etc) en financiële structurering.

Waarom een ontwikkelingfinanciering via ons?

  • Er is tijdsdruk aangezien de aankoop van de grond en/of opstallen snel moet gebeuren.
  • U heeft kansen die u niet met eigen bancaire middelen kan aankopen.

Verkorte voorwaarden:

  • Omvang Vanaf €2,5m tot €25m.
  • Looptijd Tussen 3 en 36 maanden.
  • Vorm Alleen eerste hypotheek mogelijk.
  • Aflossing Aflossingsvrij gedurende de looptijd.

Kosten:

  • Afsluitprovisie en exitprovisie
  • Taxatiekosten worden gedragen door de kredietnemer
  • Juridische kosten worden gedragen door de kredietnemer.